Nyt fra bestyrelsen – fra bestyrelsesmøde den 26.03.2021

Cheftræner:
Keld Caspersen i november 2020 fratrådte som cheftræner for OAM. Vi vil fra bestyrelsen gerne sige ham en stor tak for hans indsats i klubben og håber vi får mulighed for at vise dette til generalforsamlingen

På mødet i går valgte en enig bestyrelse Carsten Dan Petersen som ny cheftræner i OAM. Carsten har allerede nu lagt en stor indsats i begyndertræningen og den efterfølgende fastholdelse.

Generalforsamling:

Vi arbejder på at afholde generalforsamling onsdag den 2. juni, forudsat corona restriktionerne tillader dette.

På valg ved denne generalforsamling er:

  • Kasserer (ulige år):
    Mette Kirstine Thomsen genopstiller
  • På ulige årstal vælges 3 medlemmer:
    Carsten Dan Petersen genopstiller
    Jan Kjær Sørensen og Jesper Dyhr udtræder.

Vi afholder i bestyrelsen 4-6 årlige møder og har derudover diverse ad hoc opgaver, som vi fordeler mellem os.
Hvis du har lyst til at hører mere til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand: Henrik Bache Jensen                        
Formand for Tri: Thomas Filyo
Cheftræner: Carsten Dan Petersen
Kasserer: Mette Kirstine Thomsen
Medlem: Jesper Dyhr                                           
Medlem: Jan Kjær Sørensen
Medlem: Anders Kobæk