Generalforsamling i Odder Atletik og Motion den 26. februar 2020

Generalforsamlingen afholdes i Panorama salen i Spektrum onsdag kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Uddeling af pokaler
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af suppleant
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt