Generalforsamling 2021 flyttet!

Generalforsamling:

Generalforsamlingen bliver afholdt onsdag den 16. juni kl. 19.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Uddeling af pokaler
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand (lige årstal)
 9. Valg af kasserer (ulige årstal)
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  a. På lige årstal vælges 1 medlem samt en triathlon formand jf. særskilte vedtægter
  b. På ulige årstal vælges 3 medlemmer
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

På valg ved denne generalforsamling er:

 • Kasserer (ulige år):
  Mette Kirstine Thomsen genopstiller
 • På ulige årstal vælges 3 medlemmer:
  Carsten Dan Petersen genopstiller
  Jan Kjær Sørensen og Jesper Dyhr udtræder.

Vi afholder i bestyrelsen 4-6 årlige møder og har derudover diverse ad hoc opgaver, som vi fordeler mellem os.
Hvis du har lyst til at hører mere til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand: Henrik Bache Jensen                        
Formand for Tri: Thomas Filyo
Cheftræner: Carsten Dan Petersen
Kasserer: Mette Kirstine Thomsen
Medlem: Jesper Dyhr                                           
Medlem: Jan Kjær Sørensen
Medlem: Anders Kobæk