Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen bliver afholdt mandag den 28. februar kl. 19.30 i Spistestuen, Vitavej 61, 8300 Odder

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Uddeling af pokaler
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Forelæggelse af budget for det kommende år og fremlæggelse af 5 års plan
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af formand (lige årstal)
 9. Valg af kasserer (ulige årstal)
 10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  a. På lige årstal vælges 1 medlem samt en triathlon formand jf. særskilte vedtægter
  b. På ulige årstal vælges 3 medlemmer
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

På valg ved denne generalforsamling er:

 • Formand (lige år):
  Henrik Bache Jensen fratræder
 • På lige årstal vælges 1 medlem samt en triathlon formand jf. særskilte vedtægter:
  Anders Kobæk udtræder
 • Herudover udtræder Carsten Dan Petersen, så der skal vælges 1 medlem for 1 år.

Vi afholder i bestyrelsen 4-6 årlige møder og har derudover diverse ad hoc opgaver, som vi fordeler mellem os.
Hvis du har lyst til at hører mere til bestyrelsesarbejdet er du meget velkommen til at kontakte os.

Formand: Henrik Bache Jensen                        
Formand for Tri: Thomas Filyo
Cheftræner: Carsten Dan Petersen
Kasserer: Mette Kirstine Thomsen
Medlem: Anders Kobæk
Medlem: Julie Meldgaard
Medlem: Jan Skriver Sørensen