Generelforsamling i Odder Triathlon Club

Så er det tid til den årlige generelforsamling i OTC.

Agendaen er som følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Valg af formand
  4. Valg af suppleant
  5. Nyheder om kontingent / licens
  6. Arrangementer 2018
  7. Eventuelt / Indkommede forslag

Indkommende forslag skal være i formandens besiddelse senest ugen inden generel forsamlingen.

Vi glæder os til at se jer

Vh Triudvalget