Ny træningsplan anden halvdel 2018.

Nu har vi en træningsplan klar for anden halvår 2018.
I forbindelse med den nye plan, har vi disse informationer til dig.

Vi forsøger at tilrettelægge vores træningsplan, således vi har en fælles klubløb vi træner til.

 Følgende er sat på i efteråret og tidlig forår 2019: 

 • 6. oktober: Skagen Marathon, ½ Marathon, 11 km eller 5,5 km, alle kan være med. Bus er bevilget. John Fjord er tovholder.
 • Vi laver ikke særlig marathon træning til dette løb, det kan vi ikke nå, det har vi en plan om at vi gør i 2019, se nedenfor om klubaften.
 • 27. okt. Himmelbjergløbet. Vi mangler en tovholder.
 • 24. nov. Run & Bubbels, cannonball løb i Gedved, op til ½ Marathon, Jakob Westphall er tovholder.
 • 22. Dec., X-max løb I Odder, Britta og Finn er tovholder.
 • 30. marts, WM I Cross Country, Moesgaard, Vi mangler en tovholder.

Med Lykke på barsel, er vi tre trænere tilbage, og vi kører derfor med gæstetrænere hver 4. uge. René Larsen er manden der sætter folk på opgaven:

 • Vi fortsætter med at det er samme træner der har en uge ad gangen.
 • Vi vil meget gerne have flere trænere, så opgaven bliver lettere for den enkelte.
  – Hvis du har lyst, kan du starte med at prøve en eller to gange som gæstetræner, aftalt med René Larsen.
  – Klubben betaler for trænerkursus.
  – Har du lyst til at blive træner kan du henvende dig til Formand Henrik Backe eller cheftræner Keld Caspersen.

Vi tænker at afholde klubaften, hvor input til træningsplan 2019, klubløb 2019, hvilket marathon skal vi træne til i 2019? mv. kan debatteres.

Vi arbejder også på en klubaften med fælles indkøb af klubtøj.

Med venlig hilsen
Keld Caspersen
Cheftræner Odder Atletik og Motion
22118761
kdc@dlg.dk