Bestyrelsen

Odder Atletik & Motion’s bestyrelse:

Formand:
Henrik Bache Jensen

E-mail: 75bache@gmail.com
Ansvarlig: Odder Atletik & Motion

Tri-formand:
Mona Slyngborg
E-mail: m.slyngborg@mail.tele.dk
Ansvarlig: Odder Triathlon Club

Kasserer:
Mette Kjær Thomsen
E-mail: oam.kasserer@gmail.com
Ansvarlig: Regnskab

Jan Kjær Sørensen

Jesper Dyhr

Carsten Dan Petersen

Merete Fogh