Bestyrelsen

Odder Atletik & Motion’s bestyrelse:

Formand:
Henrik Bache Jensen

E-mail: 75bache@gmail.com
Ansvarlig: Odder Atletik & Motion

Tri-formand:
Mona Slyngborg
E-mail: m.slyngborg@mail.tele.dk
Ansvarlig: Odder Triathlon Club

Kasserer:
Mette Kjær Thomsen
E-mail: mkkthomsen@aol.com
Ansvarlig: Regnskab

Steen Petersen
E-mail: mail@steen-petersen.dk

Jan Holmelund
E-mail: jan.holmlund@hotmail.com

Merete Fogh
E-mail: merete.fogh@gmail.com