Generalforsamling i Odder Atletik og Motion den 20. februar 2019

Generalforsamlingen afholdes i fælleslokalet i Odder svømmehal onsdag kl. 19.30 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Uddeling af pokaler
 7. Odder 1/2 marathons fremtid?
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af kasserer
 10. 10. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
 11. Valg af suppleant
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt