Forfatter: admin

Nyt fra bestyrelsen – fra bestyrelsesmøde den 26.03.2021

Cheftræner: Keld Caspersen i november 2020 fratrådte som cheftræner for OAM. Vi vil fra bestyrelsen gerne sige ham en stor tak for hans indsats i klubben og håber vi får mulighed for at vise dette til generalforsamlingen På mødet i går valgte en enig bestyrelse Carsten Dan Petersen som ny cheftræner i OAM. Carsten har […]

Generalforsamling i Odder Atletik og Motion den 26. februar 2020

Generalforsamlingen afholdes i Panorama salen i Spektrum onsdag kl. 19.30 med følgende dagsorden: Valg af dirigent og referent Formandens beretning Forelæggelse af regnskab til godkendelse Forelæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Uddeling af pokaler Behandling af indkomne forslag Valg af formand Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleant Valg af […]

OAM Løbeskole – 0-5 km på 12 uger

Alle kan være med! 🏃💨 😀 Odder Atletik og Motion gentager succesen og starter endnu et træningsforløb op for begyndere, småskadede og utrænede som gerne vil prøve kræfter med at løbe Vi kører et fast defineret og afprøvet program som på 12 uger træner dig til at løbe 5 km eller 30 minutter uden pause. […]

16. november 2019: Løbetræneruddannelse – Basis 2

16. november 2019: Løbetræneruddannelse – Basis 2 fra 9-17 ved Spektrum Odder TILMELDING: Til oam.kasserer@gmail.com senest 21.10.2019. OAM betaler, men du vil blive opkrævet DKK 300 i no-show fee ved afbud efter tilmeldingsfristen. Vi forventer du fungerer som træner/hjælpetræner minimum 4 gange i løbet af sæsonen efter deltagelse. —- Løbeklubber efterspørger dygtige trænere. Find og […]

21. september 2019: Løbetræneruddannelses – basis 1

21. september 2019:  Løbetræneruddannelses – basis 1 fra 9-17 ved Spektrum Odder TILMELDING: Til oam.kasserer@gmail.com senest 21.08.2019. OAM betaler, men du vil blive opkrævet DKK 300 i no-show fee ved afbud efter tilmeldingsfristen. Vi forventer du fungerer som træner/hjælpetræner minimum 4 gange i løbet af sæsonen efter deltagelse. —- Løbeklubber efterspørger dygtige trænere. Find og […]

Dagsorden til klubaften den 12. juni 2019

Hvor skal klubbens indtægter komme fra i fremtiden? –  Kontingent i fremtiden? Hvilke klubløb skal vi deltage I og/eller træne målrettet mod? –  Flere har skrevet om Marathon forløb Hvilke egne løb skal vi gennemføre? –  Skal vi have etapeløb i uge 42? –  Skal vi afholde X-max løb i uge 51 (21. december)? –  […]